Kotelna Park, fáze I. 

Inovativní projekt obnovy staré budovy, který ilustruje náš závazek k principům cirkulární ekonomiky. Přeměna bývalé kotelny na dramatický prostor a energeticky efektivní sídlo společnosti minimalizovala uhlíkovou stopu projektu.

Přestavbou přilehlé budovy železničního terminálu vznikl inspirativní showroom a otevřený, světlý a vzdušný pracovní prostor.

Pro více informací: 
Zuzana.Cihakova@redgroup.cz / +420 725 786 581